Skip to page content

Digwyddiadau 2013

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad:  Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2013
 • Swyddfa CCAUC, Llanisien, Caerdydd

  2:00 y prynhawn – 3:00 y prynhawn (Tê a choffi o 1:30)

  I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2068 2225.

  Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn lansio ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2012-13 yn y cyfarfod.

 • Cyfeiriadau'r Dyfodol: Sgiliau a Chyflogadwyedd mewn Addysg Uwch
 • Dyddiad:  15 Mai 2013
 • Canolfan Gynadledda Morgannwg, Prifysgol De Cymru, Pontypridd, CF37 1DL

  10:30 y bore

  Mae'r Academi Addysg Uwch, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn gwahodd ymarferwyr prifysgol i ddigwyddiad sy'n canolbwyntio ar ymagweddau byd go iawn at ddatblygu sgiliau a chyflogadwyedd a sut i fesur effaith a llwyddiant mentrau o'r fath orau.

  Mae'r prif siaradwyr yn cynnwys:

 • • Martyn Flynn, Rheolwr Caffael Talent, Enterprise Rent-a Car
 • • Catherine Stephens-Ward, , Rhaglen Interniaeth, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Bydd y gweithdai'n cynnwys:

 • • Ymgysylltu â chyflogwyr
 • • Cyflogadwyedd a menter
 • • Ymwreiddio sgiliau a chyflogadwyedd yn y cwricwla addysg uwch.
 • I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru eich lle ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn, ewch i www.heacacdemy.co.uk.

 • Gweithdy gan yr ASA: Rheoli darpariaeth addysg uwch gydag eraill
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 25 Ebrill 2013
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd

  10:00 y bore – 3:30 y prynhawn
   

  I gofrestru eich diddordeb mewn dod i'r gweithdy hwn, cwblhewch y ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda, a'i dychwelyd at Suzanne Foy s.foy@qaa.ac.uk.

  Mae’r ASA yn cynnal gweithdy undydd ar ran CCAUC i archwilio'n fanwl y Bennod a gyhoeddwyd yn ddiweddar o God Ansawdd Addysg Uwch y DU, B10: Rheoli darpariaeth addysg uwch gydag eraill. Bydd y gweithdy ar 25 Ebrill 2013 yng Nghaerdydd, 10:00 – 15:30.

  Bydd y digwyddiad o ddiddordeb arbennig i aelodau staff sy'n ymwneud â rheoli cydweithrediadau â phartneriaid addysg uwch a phartneriaid nad ydynt mewn addysg uwch (er enghraifft, rheolwyr ansawdd, cydweithwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau adolygu, neu drefnwyr lleoliadau gwaith). Nid yw'r gweithdy'n ymwneud ag addysgeg neu ddulliau o ddysgu ac addysgu mewn trefniadau cydweithredol.

  Yn y bore cewch ddisgrifiad o Bennod B10 - yr hyn ydyw, sut mae'n newydd. Yn y prynhawn byddwch yn archwilio goblygiadau Pennod B10 ar gyfer gwneud adolygiadau, ac ar gyfer rheoli cydweithrediadau o ddydd i ddydd megis astudio dramor neu leoliadau gwaith. Bydd digonedd o amser i drafod eich cwestiynau am Bennod B10 yn fanwl.

Skip to top of page or to page menu