Skip to page content

Digwyddiadau 2011

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC - Aberystwyth
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2011
 • Prifysgol Aberystwyth

  Y Sinema, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

  9:30 y bore – 11:00 y bore
  (Tê a choffi o 9:00) 

  I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2068 2225.

  Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried datblydiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Mae’r cyfarfod yn dilyn un tebyg yng Nghaerdydd ym mis Hydref, lle lansiwyd ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad:  Dydd Gwener, 21 Hydref 2011
 • Swyddfeydd CCAUC, Llanisien, Caerdydd

  2:00 y prynhawn – 3:30 y prynhawn
  (Tê a choffi o 1:30) 

  I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2079 1861.

  Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried datblydiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn lansio ein hadroddiad blynyddol yn y cyfarfod.

Skip to top of page or to page menu