Skip to page content

Digwyddiadau 2010

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad:  29 Hydref  2010
 • Rydym yn eich gwahodd academyddion, myfyrwyr, busnesau a'r cyhoedd i Gyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC yn:

  Swyddfeydd CCAUC, Y Berllan, Llanisien, Caerdydd
  Dydd Gwener, 29 Hydref 2010
  10:00 y bore – 11:30 y bore
  (Tê a choffi o 9.30)

  I fynychu’r cyfarfod, bydd rhaid i chi nodi ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy e-bostio info@hefcw.ac.uk, neu ffoniwch 029 2079 1861.
 • Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried gyflawniadau diweddaraf addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd y cyfarfod hefyd yn gyfle i ni lawnsio ein adroddiad blynyddol.
 • Cynhadledd Datblygu Llywodraethwyr
 • Dyddiad:  3 Mawrth 2010

 • Y brif araith gan y dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 • Trawsgrifiad araith y Gweinidog (Saesneg yn unig)

 • Mae penaethiaid a llywodraethwyr prifysgolion wedi cyfarfod i drafod rheoli a llywodraethu prifysgolion ar ganol dirwasgiad economaidd.
 • Rhoddodd y Gynhadledd Datblygu Llywodraethwyr sylw i wahanol dopigau, gan gynnwys sicrhau iechyd ariannol a chynaliadwyedd prifysgolion a chynnal ysbryd staff yn ystod cyfnodau anodd, a bu’n trafod priodweddau hanfodol prifysgol yn yr unfed ganrif ar hugain.
 • Rhoddodd Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, y brif araith yn y digwyddiad a gynhaliwyd ar yr un diwrnod ag y cyhoeddodd adolygiad o lywodraethu mewn addysg uwch.
 • Trefnwyd y gynhadledd gan Gadeiryddion Addysg Uwch Cymru, y Sefydliad Arweinyddiaeth, Addysg Uwch Cymru, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
Skip to top of page or to page menu