Skip to page content

Digwyddiadau 2009

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad: Dydd Llun, 7 Rhagfyr, 2009 a Dydd Mawrth, 15 Rhagfyr 2009
 • Caerdydd, Gwesty’r Park Plaza,
  Dydd Llun, 7 Rhagfyr
  2:30 y prynhawn – 3:30 y prynhawn

  (Lluniaeth ysgafn o 2.00)

  Prifysgol Aberystwyth
  Canolfan y Celfyddydau
  Campws Penglais
  Dydd Mawrth, 15 Rhagfyr
  10:00 y bore – 11:00 y bore
  (Lluniaeth ysgafn o 9.30)

  Rydym yn eich gwahodd i’n Cyfarfodydd Cyhoeddus Blynyddol eleni.

 • Bydd hwn yn gyfle i:

 • • ystyried gyflawniadau diweddaraf addysg uwch yng Nghymru
  • glywed am a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn y dyfodol
  • dderbyn copi o’n Hadroddiad Blynyddol diweddaraf
  • gyfarfod â phobl eraill gyda diddordeb mewn addysg uwch dros dê, coffi a mins-peis.

 • Er mwyn nodi ymlaen llaw y byddwch yn bresennol, ffoniwch 029 2068 2225 neu e-bostiwch emma.raczka@hefcw.ac.uk.

 • G am Gwella
 • Dyddiad ac amser:  02 Ebrill 2009
 • Cynhaliwyd Cynhadledd CCAUC / JISC RSC Cymru / Yr Academi AU yn Ysgol Optometreg Prifysgol Caerdydd ar 2 Ebrill 2009.
  Thema’r gynhadledd oedd dysgu ac addysgu wedi’u gwella gan dechnoleg mewn addysg uwch. Traddodwyd un prif anerchiad gan yr Athro Stephen Heppell, Athro ymweld ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. Roedd y prif anerchiad arall ar ganlyniadau’r Prosiect Gwella, a gyflwynwyd gan yr Academi AU. Cadeiriwyd y gynhadledd gan Sean Mackney, Dirprwy Brif Weithredwr yr Academi AU.
 • Mae’r cyflwyniadau ar wefan JISC: JISC RSC Cymru – tudalen digwyddiadau
Skip to top of page or to page menu