Skip to page content

Digwyddiadau 2007

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad ac amser:  05 Rhagfyr 2007
 • Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i Gyfarfod Cyhoeddus Blynyddol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ar 5 Rhagfyr 2007. Bydd hwn yn gyfle i: Ystyried gyflawniadau diweddaraf addysg uwch yng Nghymru; Glywed am a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn y dyfodol, gan gynnwys ehangu mynediad, ymchwil, cefnogi cysylltiadau rhwng AU a'r economi a chynnal ein gallu i gystadlu drwy ailgyflunio’r sector; Dderbyn copi o’n Hadroddiad Blynyddol diweddaraf; Rwydweithio â chyd-weithwyr dros de, coffi a mins-peis. 2 – 3.30 pm Dydd Mercher, 5 Rhagfyr yng Ngwesty’r Park Plaza, Greyfriars Road, Caerdydd. Er mwyn nodi ymlaen llaw os byddwch yn bresennol, ffoniwch 029 2076 2284 neu e-bostiwch info@hefcw.ac.uk.
 • Digwyddiad ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru (BAC)
 • Dyddiad ac amser:  17 Mai 2007
 • Cynhadledd am ddim ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Bydd cynhadledd am ddim ar gyfer staff derbyn myfyrwyr addysg uwch ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Allweddol yn cael ei chynnal ar: Ddydd Iau, 17 Mai 2007, am 10.00 - 3.30 yn yr University of Central England, Campws Perry Barr. Cysylltwch â Lesley Dearn - lesley.dearn@wales.gsi.gov.uk - yn Llywyodraeth Cynulliad Cymru am fwy o wybodaeth.
 • Yr 11eg Cynhadledd eauc
 • Dyddiad ac amser:  18 - 19 Ebrill 2007
 • Cynhadledd ar 18 - 19 Ebrill 2007, Queen's Campus Conference Centre, Stockton on Tees, Durham University (Saesneg yn unig).
 • Bridging the Gap – How Sustainability Links Campus, Community and Curriculum 18 – 19 April 2007
 • The environmental and sustainability event for the further and higher education sector. Bookings are now open for the essential networking and professional development event of the year – further details can be found at www.eauc.org.uk. This unique Conference is about the value of taking a whole institution approach to sustainability and we encourage you to take this opportunity to engage a wider range of your colleagues by passing this email onto them. EAUC Members save up to £160 per delegate and thanks to our sponsors we are able to freeze last year’s prices! Highlights include: · Alan Knight OBE, Sustainable Development Commissioner · Bill Rammell MP, Minister of State for Lifelong Learning, Further & Higher Education · UK Funding Council Sustainability Policy & Action Panel with HEFCE, LSC, SFC & HEFCW · Sustainability CETL’s Panel · Workshops Contributors include NUSSL, The Carbon Trust, Sustrans, Transport 2000, People & Planet, BITC, Higher Education Academy & HEEPI · Green Gown Awards Ceremony · Pre-Conference Speed Networking Event · Conference Dinner with Entertainment at Middlesbrough Football Stadium · Exhibitions from a wide variety of suppliers to the Sector · EAUC AGM
 • HEEPI, Renewables on Campus - Experience and Future Potential Workshop
 • Dyddiad ac amser:  27 Mawrth 2007
 • Gweithdy ar 27 Mawrth 2007, Harper Adams University College, Shropshire Renewables on Campus - Experience and Future Potential 27 March 2007, Harper Adams University College, Shropshire. (Saesneg yn unig)
 • A joint workshop by HEEPI and EAUC. There is growing interest in – and Government support for - the development of renewable energy in the UK. Further and higher education is well placed to be at the vanguard of this development, given that there is a high level of sustainability awareness amongst students and staff, rising costs of fossil fuel consumption, and the availability of suitable land and buildings on many campuses. This event aims to: · Provide an overview of the current ‘state of the art’ in renewable energy, and projections of how it might develop in future · Examine the success and learning points from some of the renewable installations which have occurred on UK campuses (Brighton, Harper Adams, Plymouth and York) to date · Identify sources of funding for future initiatives. It also recognises the success of Harper Adams University College in winning the Colleges category of the Green Gown Awards for 2006 for its innovative biomass CHP plant (see http://www.heepi.org.uk/green_gown/GG%20individ/gg%20harper%20small%2005.pdf%20small%2005.pdf). Delegates will have an opportunity to view this, as well as (from a distance) rooftop photovoltaic installations and the new Bamford library, which makes stunning use of natural timber roofing.
 • Hyd a Lled ac Effeithiolrwydd Strwythurau Cynrychiolaeth Myfyrwyr yn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru
 • Dyddiad ac amser:  09 Ionawr 2007
 • Cynhadledd ar Ddydd Mawrth 9 Ionawr 2007. Cynhadledd i nodi cyhoeddi’r adroddiad ar: Hyd a Lled ac Effeithiolrwydd Strwythurau Cynrychiolaeth Myfyrwyr yn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru Cynhelir y gynhadledd ar Ddydd Mawrth 9 Ionawr 2007. Ni chodir unrhyw dâl am y digwyddiad, a gynhelir yn: Ty Birchwood, Neuadd y Brifysgol, Birchwood Road, Pen-y-lan, Caerdydd, CF23 5YB.
Skip to top of page or to page menu