Skip to page content

Welcome to the Higher Education Funding Council for Wales

 

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dymuno datblygu a chynnal addysg uwch o safon ryngwladol yng Nghymru, er lles unigolion, cymdeithas ac economi Cymru ac y tu hwnt.

 

Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffïoedd mewn prifysgolion, yn sicrhau bod fframwaith ar waith i asesu ansawdd addysg uwch, ac yn craffu ar berfformiad prifysgolion a sefydliadau eraill a reoleiddir.


Rydym hefyd yn dosbarthu adnoddau i addysg uwch (AU) a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Defnyddiwn gyllid a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil AU o’r radd flaenaf, cynyddu i’r eithaf gyfraniad AU i ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru, a sicrhau hyfforddiant athrawon achrededig o safon uchel.

  

 

Skip to top of page or to page menu