Skip to page content

Welcome to the Higher Education Funding Council for Wales

 

Y Diweddaraf am y Coronafeirws a COVID-19 i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru


Dylai darparwyr addysg uwch gyfeirio at y cyfarwyddyd gan Brifysgolion y DU a Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch symudiadau staff a myfyrwyr, digwyddiadau cyhoeddus, cyngor ynghylch teithio, campysau a iechyd a hylendid. Mae Prifysgolion Cymru wedi cadw cysylltiad agos â phrifysgolion Cymru er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth berthnasol.


Mae Prifysgolion wedi bod yn hysbysu Prifysgolion Cymru a Phrifysgolion y DU ynghylch y datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys mesurau a gymerwyd i symud neu gyfyngu ar symudiadau staff a myfyrwyr.


Mae Prifysgolion Cymru hefyd yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.


Camau sy'n cael eu cymryd gan brifysgolion yng Nghymru


Am y diweddaraf o ran iechyd y cyhoedd: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Am y diweddaraf i ddarparwyr addysg uwch: Prifysgolion y DU

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

COVID019: Canllawiau teithio ar gyfer y sector addysgByddwn yn diweddaru’r eitem newyddion hon os ceir unrhyw aflonyddwch neu wybodaeth newydd o bwys.

 Mae’r llifogydd yn meddwl bod ein swyddfa ar gau.


Mae ein swyddfa ar gau am gyfnod amhenodol ar ôl llifogydd Storm Dennis. Mae CCAUC yn parhau i weithredu, gan ein bod ni i gyd yn gweithio o bell, ac ar gael drwy ebost.


Byddwn yn parhau i gysylltu â rhanddeiliaid os oes angen newid trefniadau ein cyfarfodydd.


Diweddariadau: Twitter (@HEFCW), LinkedIn


Manylion cysylltu CCAUC

 

 

Skip to top of page or to page menu