Skip to page content
Gwybodaeth ynglŷn â'r Wefan

Ymwadiad

Mae CCAUC yn ymdrechu i wneud yn siwr bod y wybodaeth ar y safle hwn yn gywir ac yn gyfredol. Ni all CCAUC gymryd cyfrifoldeb am unrhyw golled sy’n deillio o ddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon ac mae unrhyw atebolrwydd a allai godi o ddefnyddio’r wefan hon yn cael ei eithrio drwy hyn i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

Mae’r wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni â gwefannau allanol. Sylwch nad oes gan CCAUC unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn ac fel y cyfryw ni all dderbyn cyfrifoldeb amdanynt.

Skip to top of page or to page menu