Skip to page content
Gwybodaeth ynglŷn â'r Wefan

Hygyrchedd

Crewyd y wefan hon i gyrraedd safon lefel AA Menter Hygyrchedd y We (WAI) Consortiwm y We Fyd Eang (W3C). Gallwch ddarllen mwy am safonau’r WAI ar wefan W3C.

Y bwriad yw i’r wefan hon fod yn ffynhonnell wybodaeth i bawb a pheidio ag eithrio neb drwy ddylunio gwael.

Dogfennau Adobe PDF

Gallwch brintio ystod o ddogfennau o’r wefan hon ar ffurf PDF. Os nad yw Adobe Acrobat gennych ar eich cyfrifiadur eisoes, gallwch ei gael o wefan Adobe www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html.

Mae’r wefan hon yn defnyddio Adobe Acrobat i ddangos rhai dogfennau. Os nad oes modd i chi ddefnyddio Acrobat Reader i weld y dogfennau hyn (er enghraifft os ydych yn defnyddio meddalwedd darllen sgrin neu borwr gwe sydd wedi’i alluogi ar gyfer sain), mae Adobe yn darparu offer ar-lein am ddim sy’n eu trosi’n destun. I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, anfonwch gyfeiriad gwefan (URL) y ddogfen Adobe Acrobat yr hoffech ei darllen drwy gyfrwng y ffurflen sydd ar y we yn : www.adobe.com/products/acrobat/access_onlinetools.

Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd y ddogfen atoch fel tudalen we (HTML) neu’n destun plaen. Neu, gallwch ddewis iddi gael ei hanfon fel atodiad i neges ebost atoch chi.

Skip to top of page or to page menu