Ystadegau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Bob blwyddyn byddwn yn cynhyrchu data ystadegol ynghylch perfformiad y sector AU o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Bydd darparwyr addysg uwch yn y DU yn cyflwyno data ar staff a myfyrwyr i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Bydd HESA wedyn yn cyflwyno’r data ar ddarparwyr yng Nghymru i CCAUC.

Mae’r adroddiadau hyn a’r dadansoddiad cyfatebol yn seiliedig ar ffurflenni a ddychwelir gan ddarparwyr addysg uwch Cymru (HEPs).

Dadansoddiad o staff a myfyrwyr AU yng Nghymru yn 2019/20