Data a gesglir gan CCAUC

Mae’r tîm ystadegau’n casglu data gan sefydliadau AU a cholegau AB yng Nghymru drwy gyfrwng nifer o arolygon data:

  • yr arolwg ystadegau cynnar myfyrwyr addysg uwch (HESES)
  • yr arolwg monitro diwedd blwyddyn (EYM) o gofrestriadau addysg uwch
  • gwybodaeth am incwm ymchwil allanol gan elusennau yn y DU
  • y cylchlythyr ceisiadau am ragolygon a thargedau Strategaeth Gorfforaethol

Anfonir yr arolygon data at gysylltiadau data enwebedig yn y sefydliad ac maent hwy ar gael isod hefyd. (Saesneg yn unig)

Arolwg Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch (HESES)

Mae’r arolwg HESES yn casglu data agregedig myfyrwyr i’n galluogi ni i ddyrannu arian ar gyfer addysgu ac i gael arwydd cynnar o niferoedd myfyrwyr am y flwyddyn academaidd berthnasol.

Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn (EYM) o Gofrestriadau Addysg Uwch

Mae’r arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn yn rhoi diffiniadau ac arweiniad i sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach am y data diwedd blwyddyn sy’n cael eu tynnu o gofnod myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) drwy gyfrwng Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS) yr Asiantaeth i gyfrif y cyllid addysgu seiliedig ar gredyd, cyfrif unrhyw addasiadau i gyllid, monitro gwybodaeth am gyrsiau hyfforddiant cychwynnol i athrawon a sefydlu niferodd terfynol y myfyrwyr a’r gwerthoedd credyd mewn sefydliadau addysg uwch.

Ceisiadau am Ragolygon

Mae’r cylchlythyr hwn yn gofyn i sefydliadau AU gyflwyno rhagolygon o niferoedd o fyfyrwyr.

Archif cylchlythyrau data a gesglir

HESES EYM Forecasts
2018/19 2018/19 2018
2017/18 2017/18 2017
2016/17 2016/17 2016
2015/16 2015/16 2015
2014/15 2014/15 2014
2013/14 2013/14 2013
2012/13 2012/13 2012

Cysylltwch â ni am gylchlythyrau blaenorol neu arweiniad drwy hestats@hefcw.ac.uk.