Cyfrifiadau cyllido

Mae cylchlythyr W21/15HE: Dyraniadau Cyllido 2021/22 CCAUC yn cyflwyno ein dosbarthiad cyllido cyffredinol am y flwyddyn academaidd 2021/22, gan gynnwys dyraniadau sefydliadol unigol ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Data a methodoleg

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ar y data a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn y dulliau grant ailadroddus a yrrir gan fformiwla (yn Saesneg yn unig).

Cyllido addysgu

Mae model Excel ar gael i ddangos sut mae’r fethodoleg gyllido di-cwota yn gweithio:

Disgrifir data’r AYAU (HESA)  a ddefnyddir i wneud dyraniadau cyllid yn y cylchlythyr gofynion data addysg uwch (W20/30HE).

Data’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA)

Atodir isod yr algorithmau’n ymwneud â thynnu data o’r fath o gofnod myfyrwyr 2018/19 yr AYAU a ddefnyddir i gyfrifo’r taliadau premiwm mynediad a chadw, anabledd, pynciau drud a chyfrwng Cymraeg a’r dyraniadau’r pen a dyraniadau ymchwil ôl-radd. Seilir yr algorithmau ar fersiwn symledig o’r cod SAS a ddefnyddir gan CCAUC i dynnu’r data.

Noder, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cyfrif yn gywir, gellir cymhwyso meini prawf pellach, yn ychwanegol at y nifer a ddisgrifir yn yr algorithmau.

Cyllid ymchwil

Rhoddir gwybodaeth isod am dynnu a chyfrifo cyllid Ymchwil o Ansawdd (QR) a chyllid hyfforddiant Ymchwil Ôl-radd (YOR). Mae’r dolenni isod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y model cyllido QR, gan nad oes unrhyw newidiadau wedi’u gwneud i’r data na’r fformiwla ers 2015/16.