Ystadegau a data

Rydym yn cyhoeddi ystod o wybodaeth ystadegol ynghylch y sector addysg uwch.

Rhoddir gwybodaeth i ni gan sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach drwy gyfrwng nifer o arolygon data a cheisiadau am wybodaeth. Byddwn yn eu defnyddio i gyfrifo dyraniadau cyllid, monitro cynnydd, cyfrannu at bolisi, a chyhoeddi gwybodaeth ar y sector addysg uwch yng Nghymru.

Mesurau Cenedlaethol

Mae’r mesurau hyn o gymorth inni fonitro darparwyr addysg uwch. Defnyddir y mesurau ar raddfa sefydliadol a chenedlaethol i fonitro perfformiad y sector a sefydliadau addysg uwch yn erbyn meysydd â blaenoriaeth, cyfrannu at gynlluniau ffioedd a mynediad sefydliadau, a datblygu polisi.

HEFCW National Measures

Data a gesglir gan CCAUC

Mae’r tîm ystadegau’n casglu data gan sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach yng Nghymru drwy gyfrwng nifer o arolygon data. Darganfyddwch mwy am y data rydym yn ei gasglu a sut mae’n cael ei ddefnyddio.

Arweiniad ar ddata HESA

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch – HESA – 
yn casglu data ar ein rhan sy’n ymwneud â gweithgaredd myfyrwyr, cyllid, y rhyngweithiad rhwng addysg uwch a busnes a’r gymuned, a staff.