Rhyddid Gwybodaeth

Byddwch cystal â defnyddio’r ffurflen hon i ofyn am wybodaeth a gedwir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Cyn llenwi’r ffurflen, edrychwch yn gyntaf ar ein Cynllun Cyhoeddi ac ar y wybodaeth arall sydd ar gael ar ein gwefan rhag ofn bod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano eisoes wedi cael ei gyhoeddi yno.

Freedom of information form

Ein nod yw ymateb i’ch cais o fewn 20 diwrnod gwaith. Rhoddwn wybod i chi os nad ydym yn cadw’r wybodaeth a geisiwch, os oes angen rhagor o eglurhad arnom ynghylch eich cais, neu os credwn y gall gymryd mwy nag 20 diwrnod i ymateb.