Cynlluniau ffioedd a mynediad

Fee and Access plans

Diben

Mae’n ofynnol i unrhyw sefydliad sy’n dymuno i’w gyrsiau israddedig llawn amser gael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth myfyrwyr gyflwyno cynllun ffioedd a mynediad i ni. Os derbynnir y cynllun ffioedd a mynediad hwnnw, caiff y sefydliad ganiatâd i godi hyd at y terfyn ffioedd uchafswm o £9k a bydd myfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau hynny yn y sefydliad hwnnw’n gallu derbyn cymorth myfyrwyr hyd at y swm hwnnw.

Dim ond y sefydliadau hynny sydd yng Nghymru, sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusen sy’n cael gwneud cais am gynllun mynediad a ffioedd. Wrth ymgeisio mae’n ofynnol i sefydliad ddarparu gwybodaeth am ei hyfywedd ariannol, y trefniadau ar gyfer y drefniadaeth a’r rheolaeth ar ei faterion ariannol, ac ansawdd yr addysg mae’n ei darparu neu a ddarperir ar ei ran. Rhaid i gynllun ffioedd a mynediad ddatgan amcanion sefydliad fel maent yn berthnasol i gyfleoedd cyfartal a hybu addysg uwch.

Sefydliadau â chynlluniau ffioedd a mynediad

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • Grŵp NPTC
  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol De Cymru
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Gallwch ddod o hyd i’r cynlluniau ar wefannau’r sefydliadau.

Cyfarwyddyd

Ceir gwybodaeth lawn am sut i ymgeisio am gynllun ffioedd a mynediad yn ein cyfarwyddyd cynlluniau ffioedd a mynediad. Yn sail i’r cyfarwyddyd hwn roedd cyfarwyddyd i CCAUC gan Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â cyngorrheoleiddio@hefcw.ac.uk.

Mae mwy o wybodaeth am ofynion ansawdd ar gyfer cynlluniau ffioedd a mynediad ar gael ar dudalen y asesu ansawdd.