Caffael

Mae ein swyddogaeth gaffael yn gweithio gyda’r sector addysg uwch i hybu a rhoi cyngor ar yr arferion caffael gorau, ac yn gweithio gyda’r sector addysg uwch a rhanddeiliaid i fabwysiadu polisi caffael AU Llywodraeth Cymru a’r DU.

Adroddiad Caffael Blynyddol Addysg Uwch 2019/20

Mae’r adroddiad hwn yn dangos i Lywodraeth Cymru y budd a gafwyd yn sgil arfer gorau wrth gaffael yn sector addysg uwch. Mae darparwyr addysg uwch yn adrodd yn flynyddol ar eu harbedion effeithlonrwydd wrth gaffael, ac yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd gyda threfniadau caffael arfer gorau, fel defnyddio technoleg e-gaffael a phrosiectau allweddol sy’n cael eu cyflawni. Mae’r darparwyr hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y defnyddiwyd caffael i greu manteision cymunedol a chyflawni polisi caffael Llywodraeth Cymru.