Polisi Cwcis CCAUC

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Cwcis yw ffeiliau testun a gaiff eu cadw ar borwr eich dyfais wrth ddefnyddio’r wefan hon. Mae gwefan CCAUC yn defnyddio cwcis i ddibenion dadansoddi, ac i wella profiad defnyddwyr. Ni ddefnyddir y data a gadwir yn y cwcis yr ydym yn eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Y cwcis a osodir gennym

Mae gwefan CCAUC yn defnyddio tri chwci:

Dewis iaith

Mae’r cwci yma yn cofio dewis iaith yr ymwelydd. Bydd y dewis iaith sydd wedi’i storio yn y cwci yn cael ei adalw bob tro y bydd defnyddiwr yn defnyddio tudalen ar wefan CCAUC.

Mae angen y cwci yma er mwyn i’r wefan weithio’n iawn, felly mae’r cwci wedi’i nodi’n gwci “hollol angenrheidiol”. Mae’n dod i ben ar ôl 24 awr.

Gosodiadau caniatâd cwcis

Defnyddir y cwci trydydd parti yma gan wasanaeth Cookie-Script.com i gofio dewisiadau caniatâd cwci yr ymwelydd. Mae’n hanfodol er mwyn i faner cwci Cookie-Script.com weithio’n iawn.

Mae angen y cwci yma er mwyn i’r wefan weithio’n iawn, felly mae’r cwci wedi’i nodi’n gwci “hollol angenrheidiol”. Mae’n dod i ben ar ôl mis.

Dadansoddi Google

Mae’r cwci trydydd parti yma’n ein helpu i ddeall sut y caiff y wefan ei defnyddio, a chanfod sut y gallwn wella eich profiad. Gall gosodiadau’r cwci olrhain agweddau fel pa mor hir ydych yn ei dreulio ar y wefan a’r tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw. Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google am wybodaeth bellach.

Mae defnyddio’r cwci yma’n ddewisol. Mae’n dod i ben ar ôl 2 flynedd.

Dewisiadau Gallwch ddewis galluogi neu analluogi cwcis dewisol isod. Mae angen cwcis sydd wedi’u nodi’n “hollol angenrheidiol” er mwyn i’r wefan yma weithio’n iawn, felly ni ellir eu hanalluogi

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am ein defnydd o gwcis, cysylltwch â ni drwy info@hefcw.ac.uk.