16 Mawrth 2020

Y Diweddaraf am y Coronafeirws a Covid-19 i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru

Thema:

Dylai darparwyr addysg uwch gyfeirio at y cyfarwyddyd gan Brifysgolion y DU a Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch symudiadau staff a myfyrwyr, digwyddiadau cyhoeddus, cyngor ynghylch teithio, campysau a iechyd a hylendid. Mae Prifysgolion Cymru wedi cadw cysylltiad agos â phrifysgolion Cymru er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth berthnasol.

Mae Prifysgolion wedi bod yn hysbysu Prifysgolion Cymru a Phrifysgolion y DU ynghylch y datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys mesurau a gymerwyd i symud neu gyfyngu ar symudiadau staff a myfyrwyr.

Mae Prifysgolion Cymru hefyd yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

Am y diweddaraf o ran iechyd y cyhoedd: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Am y diweddaraf i ddarparwyr addysg uwch: Prifysgolion y DU

Canllawiau ar Covid-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Covid-19: Canllawiau teithio ar gyfer y sector addysg

Byddwn yn diweddaru’r eitem newyddion hon os ceir unrhyw aflonyddwch neu wybodaeth newydd o bwys.