4 Mai 2020

Y Diweddaraf am effaith COVID-19 ar ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru

Thema:

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr.

Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y byddwn yn trefnu ein taliadau i brifysgolion dros y misoedd nesaf, yn ogystal â gweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r sector i archwilio’r angen am gymorth ychwanegol.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi cynaliadwyedd ariannol y sector yn ystod yr argyfwng, ac er mwyn helpu i sicrhau bod myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr newydd yn parhau i fod mewn sector addysg uwch cryf sydd wedi’i reoleiddio a’i gefnogi’n briodol. Bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni drwy gydol yr argyfwng a thu hwnt.

Rydym yn hynod ymwybodol bod yr holl brifysgolion yn cyflawni eu cenhadaeth ddinesig drwy’r gefnogaeth y maent yn ei darparu i’r GIG, i’r llywodraeth ac i gymunedau er mwyn mynd i’r afael â’r feirws hwn, gan ddarparu cyfarpar, cyfleusterau, arbenigedd, ymchwil neu weithwyr.

Rydym wedi derbyn ein cyllid arfaethedig oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, a byddwn yn gwneud cyhoeddiad gyda hyn ynghylch sut y caiff ei ddosbarthu.

Rydym wedi ailasesu ein blaenoriaethau, yn enwedig o ran y pwys a roddir ar reoleiddio, gydag hyblygrwydd yn gysylltiedig â chynlluniau mynediad a ffioedd, a phrosesau rheoleiddio eraill, gan gynnwys ceisiadau am ddata a gwybodaeth.

Rydym nawr wedi cyhoeddi’r trefniadau newydd.