1 Tachwedd 2021

Pump lle gwag ar Bwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC (SOAC)

Un o bwyllgorau Cyngor CCAUC yw’r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr (SOAC). Mae’n cynghori ar faterion sy’n ymwneud â chyfleoedd a chyflawniad myfyrwyr mewn addysg uwch, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg, gwybodaeth i’r cyhoedd, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a llesiant myfyrwyr, a sgiliau a chyflogadwyedd.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer pump lle gwag ar SOAC yn cynrychioli:

  • sefydliad ar lefel uwch
  • y genhadaeth ddinesig
  • myfyrwyr
  • sefydliad sgiliau sector neu gyflogwyr
  • ehangu mynediad

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Nid yw aelodau’r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr yn derbyn unrhyw dâl er bydd CCAUC yn ad-dalu aelodau am unrhyw dreuliau rhesymol.

Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd.

Dyddiad cau newydd: dylai ymgeiswyr gyflwyno eu cais erbyn 30 Tachwedd 2021.

Manylion llawn