25 Chwefror 2020

Mae’r llifogydd yn meddwl bod ein swyddfa ar gau

Mae ein swyddfa ar gau am gyfnod amhenodol ar ôl llifogydd Storm Dennis. Mae CCAUC yn parhau i weithredu, gan ein bod ni i gyd yn gweithio o bell, ac ar gael drwy ebost.

Byddwn yn parhau i gysylltu â rhanddeiliaid os oes angen newid trefniadau ein cyfarfodydd.

Diweddariadau: Twitter (@HEFCW), LinkedIn