8 Ebrill 2020

Mae estyniad GO Wales yn cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr yn ystod 2021/22

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn rhaglen a arweinir gan brifysgolion sy’n cynnig cefnogaeth deilwredig a phrofiad gwaith i fyfyrwyr cymwys o dan 25 oed. Mae’r rhaglen yn cynnig hyblygrwydd, o waith di-dâl am dridiau yn cysgodi i leoliad gwaith chwe wythnos gyda thâl.

Mae myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig, ag anableddau neu gyfrifoldebau gofalu, sy’n gadael gofal, ac o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig yn elwa o’r cynllun, ac o’r flwyddyn academaidd hon mae myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio hefyd yn gallu cymryd rhan. Mae mwy nag 1,400 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan ers dechrau’r rhaglen.

Cymeradwywyd estyniad i GO Wales gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn gynharach eleni. Y dyddiad cau bellach yw 31 Hydref 2022, yn hytrach na 31 Ionawr 2022, sy’n golygu y bydd darparwyr addysg uwch yn cael y cyfle i weithio gyda myfyrwyr dros flwyddyn academaidd gyfan 2021/22, a darparu profiad gwaith dros gyfnod yr haf.

Y prifysgolion sy’n cymryd rhan yw: Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, y Brifysgol Agored yng Nghymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gowales.co.uk.