22 Gorffennaf 2020

Llywodraeth Cymru: Dros £50 miliwn i gefnogi prifysgolion, colegau a myfyrwyr Cymru

Llywodraeth Cymru: Dros £50 miliwn i gefnogi prifysgolion, colegau a myfyrwyr Cymru

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd sector addysg uwch cadarn trwy’r buddsoddiad hwn.

“Mae gwydnwch darparwyr addysg uwch o’r pwysigrwydd mwyaf ar gyfer y myfyrwyr sy’n dewis y system yng Nghymru ac yn mynd trwyddi. Byddant yn disgwyl derbyn profiad myfyriwr o ansawdd uchel, ond hefyd prifysgolion sydd wedi paratoi’n dda ar gyfer newidiadau i ddysgu ac addysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn gyfraniad i’w groesawu’n fawr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi’r sector addysg uwch yng Nghymru wrth ymateb i’r heriau a gyflwynir gan COVID-19.

“Mae’r sector addysg uwch yn rhan o’n seilwaith cenedlaethol, ac mae prifysgolion Cymru eisoes wedi dangos eu bod yn hanfodol wrth ymateb i’r heriau economaidd a chymdeithasol sy’n ein hwynebu wrth adeiladu cenedl yn dilyn COVID-19. Mae buddsoddiad parhaus mewn darparwyr addysg uwch yn hanfodol.”