13 Awst 2020

Datganiad gan CCAUC ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch

Gan wneud sylw ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru:

“Llongyfarchiadau i bawb sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw ar ddiwedd blwyddyn academaidd heriol iawn. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y canlyniadau yn rhoi’r cyfle i chi wireddu’ch uchelgeisiau, beth bynnag fo’r rheini.

“Rydyn ni’n gweithio’n agos iawn gyda darparwyr addysg uwch Cymru i sicrhau eu bod yn cadw eu henw da o ran cyrsiau o safon uchel a myfyrwyr bodlon. Rydyn ni’n llawn sylweddoli y bu heriau ychwanegol i’r dysgwyr eleni. Mae ein darparwyr yn barod i’ch cynghori, eich helpu a rhoi cymorth i chi.

“Dymunwn y gorau i chi gyd, pu’n a ydych chi wedi penderfynu astudio yng Nghymru neu yn rhywle arall. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich opsiynau, cysylltwch â’r brifysgol neu’r coleg rydych chi wedi’i ddewis, neu gwiriwch proses Glirio UCAS.”