4 Awst 2020

Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2020/21

Thema:

Bydd £171.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2020/21