8 Gorffennaf 2021

Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid newydd

Y mis hwn, mae’n bleser cael croesawu Harriet Barnes fel ein Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid newydd. Daw Harriet atom o’r Academi Brydeinig, lle bu’n Bennaeth Polisi ar gyfer addysg a sgiliau. Cyn hynny roedd hi’n gweithio gyda’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. Bydd Harriet yn camu i swydd Alyson Thomas, ein cyn Gyfarwyddwr Polisi a Chyllid. Bydd Alyson yn dychwelyd i CCAUC ar sail ran-amser ym mis Hydref 2021, fel Cyfarwyddwr Cynllunio Corfforaethol.