11 Gorffennaf 2019

Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU

Mae rownd ddiweddaraf Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU (UKRPIF) yn cynnwys £200m+ i gefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol graddfa fawr ledled y DU. Bydd dwywaith gymaint o arian yn cael ei fuddsoddi eto ym mhob prosiect o ffynonellau nad ydynt yn ffynonellau cyhoeddus. Dyma chweched rownd UKRPIF, yr ail ddyfarniad i Brifysgol Abertawe, a’r trydydd dyfarniad yn gyffredinol i Gymru.

Yn ôl Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae’n newyddion ardderchog fod y portffolio lled-ddargludyddion yng Nghymru yn parhau i dyfu, gan gryfhau ein capasiti ymchwil a chynnig cyfleoedd gwirioneddol i gwmnïau sy’n gweithio yng Nghymru gael arloesi. Mae’r dyfarniad hwn yn dangos cryfder ein prosiectau ymchwil a gynhelir ar y cyd â’r diwydiant, ac yn dangos gwerth rhaglenni fel Sêr Cymru. Drwy’r rhaglen honno, a gweledigaeth ac ymrwymiad yr Athro Paul Meredith, bu modd i hyn fod yn bosibl. Mae gweld y gwaith yn datblygu yn brofiad cyffrous.”