14 Mai 2021

CCAUC yn croesawu’r Gweinidog Addysg a’r Gymraeg newydd

Dywedodd David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: “Hoffem longyfarch Jeremy Miles a’i groesawu i rôl Gweinidog Addysg a’r Gymraeg. Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio ag ef i gefnogi sector addysg uwch cryf sy’n cyflawni er budd ei fyfyrwyr ac sy’n chwarae rhan hanfodol yn adferiad economaidd ein cenedl. Pan ddaw’n bryd inni gydweithio, byddwn yn defnyddio ein cyfoeth o arbenigedd i drawsnewid y tirlun rheoleiddio ôl-16.”