10 Rhagfyr 2020

Cadeirydd Cyngor CCAUC

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad bod Rob Humphreys wedi’i benodi’n Gadeirydd Dros Dro ar Gyngor CCAUC am gyfnod o flwyddyn o 4 Ionawr 2021, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn croesawu penodiad Rob i rôl Cadeirydd Dros Dro yn fawr. Bydd hynny’n rhoi sicrwydd i CCAUC gan greu rhywfaint o sefydlogrwydd a pharhad wrth inni lywio drwy’r heriau ym myd addysg uwch. Mae Rob wedi bod yn aelod gwerthfawr ac uchel ei barch o’n Cyngor ers camu i lawr o’i rôl yn arwain y Brifysgol Agored lwyddiannus yng Nghymru. Mae Rob wrth gwrs eisoes yn adnabod y sefydliad yn dda, ac edrychwn ymlaen iddo barhau i arwain ein Cyngor er mwyn tywys y sefydliad drwy’r 12 mis nesaf.

“Mae’n rhaid imi achub ar y cyfle i ddiolch i’r Cadeirydd David Allen sy’n ymddeol yn gynnar ym mis Ionawr ar ôl bod yn aelod o’n Cyngor ers 2008 ac yn Gadeirydd arno ers 2014. Mae David wedi bod yn un o hoelion wyth addysg uwch a gwasanaethau cyhoeddus, ac fel Cadeirydd CCAUC y mae wedi dangos dawn amhrisiadwy i ennyn hyder nid yn unig yn y Cyngor a’r weithrediaeth, ond hefyd mewn llywodraeth ac yn y sector. Rydym yn ddiolchgar am ei ymroddiad diwyro i addysg uwch – ac yn arbennig i hawliau myfyrwyr – yng Nghymru.”