15 Gorffennaf 2020

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2020

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2020

Mae boddhad myfyrwyr israddedig mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn parhau i fod yn uchel, gyda 84% o fyfyrwyr blwyddyn olaf yn dweud eu bod yn fodlon â’u cwrs eleni.