2 Ebrill 2020

AU yng Nghymru ac effaith Covid-19 ar reoleiddio

Thema:

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr.

Rydym hefyd yn hynod ymwybodol y bydd angen inni ailasesu ein blaenoriaethau dros y misoedd nesaf, yn enwedig o ran y pwys a roddir ar reoleiddio. Rydym yn rhagweld y ceir hyblygrwydd cytunedig yn gysylltiedig â chynlluniau mynediad a ffioedd, a phrosesau rheoleiddio eraill, gan gynnwys ceisiadau am ddata a gwybodaeth.

Rydym yn cynnal trafodaethau pellach am fanylion y prosesau hyn â Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru a’r prifysgolion eu hunain, ac wedi hynny byddwn yn cadarnhau’r trefniadau newydd yn ffurfiol.