29 Ionawr 2020

Astudiaethau Cymreig

Rydym yn croesawu lansio llyfryn a fydd yn arddangos gwaith ymchwil a gweithgareddau #AstudiaethauCymreig, a lansio’r Rhwydwaith Astudiaethau Cymreig.

Mae’n gadarnhaol i weld penllanw’r gwaith diddorol hwn, ac mae’n destun cyffro ein bod wedi gallu ei gefnogi. Mae’r gwaith wedi cael ei ddatblygu ers casglu’r data am y tro cyntaf yn 2012 i roi darlun cyfredol inni o hanes, llenyddiaeth, diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth Cymru yn y ddwy iaith mewn AU yng Nghymru heddiw.

Er hynny, i raddau helaeth nid yw hyn ond cychwyn y drafodaeth ynghylch ymchwil am Gymru, ar gyfer Cymru a’r byd, ac edrychwn ymlaen i gydweithio â’r Gymdeithas Ddysgedig a phartneriaid eraill drwy rwydwaith Astudiaethau Cymreig, yn dilyn y cipolwg cyntaf hwn, er mwyn parhau i archwilio a chefnogi’r gwaith.