3 Ebrill 2020

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Mae pedwar corff cyllido a rheoleiddio’r DU yn adolygu’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn gyson ar y cyd ag Ipsos MORI. Dechreuodd gwaith maes ar gyfer yr Arolwg ar 6 Ionawr ac mae’n parhau ar hyn o bryd. Mae llawer o fyfyrwyr wedi ymateb yn barod, ac rydym am roi cyfle i fyfyrwyr ymateb os ydynt yn dymuno. Byddwn yn edrych ar y data ar ôl eu derbyn i asesu unrhyw effaith y mae’r achosion o Covid-19 wedi’i chael ar y canlyniadau.