1 Rhagfyr 2020

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Helen Marshall a James Davies wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymor o bum mlynedd, a hynny o 1 Rhagfyr 2020.