6 Ebrill 2021

Ailbenodiadau i Gyngor CCAUC

Mae’r Athro Aaqil Ahmed a’r Athro Christine Ennew wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor CCAUC am dymhorau o bum mlynedd, o 7 Ebrill a 22 Ebrill yn y drefn honno.