14 Mai 2020

Ailbenodi David Allen yn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Mae’n bleser cael cyhoeddi bod y Gweinidog Addysg wedi gofyn i David Allen barhau i wasanaethu fel Cadeirydd Cyngor CCAUC. Roedd ei ail dymor yn y swydd i fod i ddod i ben ar 4 Mai. Oherwydd effaith achosion coronafeirws ar ymdrechion i benodi olynydd, bydd yn parhau i wasanaethu fel Cadeirydd am hyd at wyth mis, hyd at 4 Ionawr 2021 ar yr hwyraf.