10 Rhagfyr 2020

Adroddiad newydd yn dangos sut mae prifysgolion yn hybu cyflogadwyedd myfyrwyr

Dim ond tair ffordd y mae prifysgolion yn helpu myfyrwyr i ddod yn fwy cyflogadwy yw profiad gwaith wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr anabl, interniaethau rhithwir, a graddedigion sy’n mentora myfyrwyr, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan CCAUC heddiw.

Mae Addysg Uwch i’r Genedl: Ymwreiddio Sgiliau a Chyflogadwyedd yn dangos yr amrywiaeth o ffyrdd y mae prifysgolion yn gwneud hyn, ac mae hefyd yn amlygu’r buddion sylweddol i’w cymuned leol, i’r genedl, a’r tu hwnt.

Yn cynnwys astudiaethau achos o bob un o sefydliadau addysg uwch Cymru, mae’r cyhoeddiad yn ymdrin ag anghenion amrywiaeth o fyfyrwyr, gan gynnwys y rhai a allai fod angen cymorth ychwanegol arnynt, ac mae’n rhoi blas ar yr amrywiaeth o weithgareddau ar draws disgyblaethau gwahanol.

Dywedodd Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid: “Er cafodd yr astudiaethau achos eu coladu cyn y pandemig COVID-19, rydym yn gwybod bod darparwyr wedi parhau gyda’r gwaith pwysig hwn yn rhithwir lle bynnag y bo modd. Mae myfyrwyr GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith wedi cael cyfleoedd profiad gwaith o bell, ac mae modiwlau a rhaglenni wedi cael eu symud ar-lein. Symudodd sefydliadau addysg uwch yn gyflym i barhau i gefnogi myfyrwyr, rhywbeth y gellir dadlau sy’n bwysicach nag erioed wrth iddynt gystadlu i ddod o hyd i waith a chyfrannu at adfywio’r economi ar ôl graddio.”

Lansir yr adroddiad yng nghyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC ar 10 Rhagfyr, sy’n cael ei gynnal ar-lein am y tro cyntaf.