Map ffordd hygyrchedd

  • Cwblhau archwiliad llawn o https://www.hefcw.ac.uk/

  • Diweddaru ein datganiad hygyrchedd i adlewyrchu unrhyw achosion ychwanegol o ddiffyg cydymffurfio.

  • Diweddaru’r map ffordd hwn gan nodi pa achosion o ddiffyg cydymffurfio yr ydym yn bwriadu mynd i’r afael â hwy yn y 12 mis nesaf.

Bydd y map ffordd hwn yn cael ei ddiweddaru ar ddiwedd mis Medi 2020.