Hysbysiad hawlfraint

(h) Hawlfraint Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Dylid cymryd mai CCAUC sy’n berchen ar y deunydd a gyflwynir ar wefan CCAUC, oni nodir yn wahanol. Lle bydd deunydd sydd dan hawlfraint CCAUC yn cael ei gyhoeddi neu ei ddosbarthu i eraill, rhaid cydnabod y ffynhonnell a’r statws hawlfraint. Lle nodir bod deunydd a amddiffynnir o dan hawlfraint ar y safle hwn yn cael ei nodi’n hawlfraint trydydd parti, rhaid cael caniatâd y perchnogion hawlfraint o dan sylw i atgynhyrchu’r cyfryw ddeunydd.