Hygyrchedd – Sut y gwnaethom brofi’r wefan

Rydym wedi defnyddio archwilydd allanol nad oes ganddo unrhyw gysylltiad â CCAUC na Waters Creative.

Rydym ar ganol archwilio ein gwefan newydd ar hyn o bryd, a gafodd ei lansio ar 18 Medi 2020. Mae unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio yr ydym wedi’u canfod wedi cael eu hychwanegu at ein datganiad hygyrchedd cyfredol.

Mae’r wefan wedi’i phrofi o ran ei chydymffurfiaeth â WCAG 2.1 Lefel A a WCAG 2.1 Lefel AA.

Cynhelir y profion canlynol ar ddetholiad o dudalennau:

  • Gwirio awtomataidd ac adolygiad â llaw drwy ddefnyddio offeryn Microsoft Accessibility Insights.
  • Defnyddir a chyfeirir at restr wirio POUR, sy’n seiliedig ar argymhellion GDS (Government Digital Service), WCAG, WebAim a Deque er mwyn adolygu pob tudalen â llaw.
  • Defnyddir darllenydd sgrin NVDA i gwblhau cyfres gyson o gamau, gan gynnwys gwe-lywio, rhyngweithio, terfynau amser ac adfer ar ôl gwall ar yr holl dudalennau a archwilir.
  • Cynhelir yr adolygiadau â llaw ar Liniadur Windows ac Apple iPhone 8.

Bydd y broses wedi’i chwblhau erbyn diwedd mis Medi 2020.