Gweithio gyda darparwyr addysg uwch

Mae’r adran hon yn dangos wybodaeth sydd yn berthnasol i brifysgolion.

Yn yr adran hon, darperir:

  • arweiniad ar ddychwelyd data i CCAUC
  • gwybodaeth am sut y gweithiwn gyda phrifysgolion
  • gwybodaeth am sicrhau cydymffurfiad ariannol a chydymffurfiad arall
  • arweiniad i lywodraethwyr prifysgolion
  • gwybodaeth am bwerau rheoleiddiol newydd CCAUC
  • pob cylchlythyr o eiddo CCAUC ers 2003.

Fel corff cyfryngol rhwng Llywodraeth Cymru a’r sector addysg uwch (AU), rydym yn gweithredu o fewn amgylchedd yr ydym yn anelu at ddylanwadu arno yn hytrach na’i reoli.

Gweithiwn â’r prifysgolion i helpu i sicrhau bod cyllid cyhoeddus yn cael ei wario yn effeithiol:

  • yn unol â’u cenadaethau a’u nodau eu hunain
  • mewn ffordd sy’n helpu i gyflawni amcanion Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer AU.

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ni fabwysiadu ymagwedd strategol pan defnyddiwn gyllid i gryfhau’r sector AU.

Cyflwynwyd pwerau rheoleiddiol newydd ar gyfer CCAUC yn ystod y cyfnod rhwng 2015 a 2017