Y Gronfa Cymorth i Raddedigion

Mae’r Gronfa Cymorth i Raddedigion  yn galluogi prifysgolion i weithredu mentrau a mesurau newydd er mwyn helpu’r rhai a raddiodd o’u sefydliadau yn ystod y pandemig i fanteisio ar brofiad gwaith, gan eu symud yn nes at y farchnad lafur a’u helpu i drosglwyddo i gyflogaeth mewn amgylchedd lle ceir mwy o gystadleuaeth am swyddi.

Mae’r cyllid yn adlewyrchu ac yn cyflenwi rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith , ac felly’n canolbwyntio ar roi cymorth i raddedigion:

  • sy’n ddi-waith neu mewn rolau isel eu sgiliau ac sydd o dan anfantais gymdeithasol
  • a chanddynt nodweddion gwarchodedig, neu sydd o grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch.

Mae prifysgolion yn defnyddio’r Gronfa Cymorth i Raddedigion i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd eu graddedigion ymhellach ac i’w helpu i gael mynediad i’r farchnad swyddi drwy’r dulliau canlynol:

Cyngor a hyfforddiant gyrfaoedd un wrth unMeithrin hyderSgiliau cyfweliadRheoli presenoldeb ar-lein
Cymorth i chwilio am swyddProsiectau diwydiannol gyda thâl a phrofiad gwaith / interniaethau gyda chyflogwyrCymorth i fod yn hunangyflogedigRhwydwaith cymorth cymunedol dwyieithog ar-lein
Ysgoloriaethau / bwrsariaethau i helpu gyda chostau teithio a chaledweddOffer personolLlwybrau strwythuredig ar-lein i raddedigionCyrsiau datblygu gyrfa ar-lein
Dolenni i fodiwlau nodweddion graddedigionFfeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau cyflogadwyedd wedi’u cynllunio’n arbennigRhaglen o weminarau pwrpasolDarparu adnoddau cyflogadwyedd i raddedigion