GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

GO Wales

Rhaglen gymorth a phrofiad gwaith yw GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy’n anelu i sicrhau chwarae teg i fyfyrwyr sy’n wynebu’r risg fwyaf o beidio cael gwaith, addysg neu hyfforddiant ar ôl gadael eu cwrs AU.

Mae’n cynnig cyfleoedd mentora a phrofiad gwaith wedi’u cynllunio’n arbennig i fyfyrwyr amser-llawn dan 25 oed, a chymorth i alluogi’r myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu profiad gwaith a chynllunio eu camau nesaf.  

Mae GO Wales yn helpu myfyrwyr sydd yn ei chael hi’n anodd cael profiad gwaith oherwydd eu hamgylchiadau neu eu hanghenion, ac sydd angen mwy o gymorth nag sydd ar gael o’r ddarpariaeth ymwreiddio cyflogadwyedd a thrwy’r mentrau eraill sydd ar gael i bob myfyriwr.

Mae’r naw prifysgol yng Nghymru yn cyflwyno’r rhaglen, a ariennir gan yr ESF. Fe’i dechreuwyd ym mis Ebrill 2016, a bydd yn parhau hyd 31 Hydref 2022. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys geirdaon gan fyfyrwyr, ewch i wefan GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith neu anfonwch neges i atwe@hefcw.ac.uk.