Year: 2021

W21/10HE: Unconditional offers in 2020/21 and 2021/22

This circular provides a summary of unconditional offers made since the Minister for Education’s correspondence with UCAS on 7 April 2020 regarding admissions in Autumn 2020. It also provides a letter from the Minister for Education requesting that institutions refrain, until 30 September 2021, from making unconditional offers to students which are not in line […]

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Mae CCAUC wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal i’w holl staff. Rydym yn gofyn am yr wybodaeth a ganlyn er mwyn cyflawni ein dyletswyddau statudol ym maes cydraddoldeb, ac i ragori ar hynny drwy ymdrin mewn modd cadarnhaol ag unrhyw faterion sy’n codi yn sgil ein gwaith monitro. Cyflwynir yr wybodaeth hon yn gyfrinachol, ac […]