Year: 2017

W17/21HE: Ymgynghoriad ar gasglu data ar gyfer y ‘fasged o nwyddau

Ym mis Mawrth 2017 cafodd CCAUC gylch gwaith i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i “lunio a chyhoeddi yn flynyddol brisiau basged o nwyddau, i’w chytuno gyda’r Llywodraeth, ar gyfer pob sefydliad.” Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar gasglu a monitro data ar gyfer y ‘fasged o nwyddau’.