CCAUCYmchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

15 Medi 2017
This circular alerts universities to arrangements for a sixth round of the UK Research Partnership Investment Fund (UKRPIF) and invites institutions with a significant
Ymateb erbyn: Intention to bid: Noon on Friday, 10 November 2017. Expressions of interest: Noon on Friday, 12 January 2018. Responses to be submitted to directly to HEFCE.