CCAUCMyfyrwyr ac ansawdd

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

17 Rhagfyr 2020
Yr wythnos yma rydym wedi croesawu cyhoeddiad astudiaeth Jisc ar ddysgu cyfunol, sy’n cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r sector AU, yn amlygu’r modd
26 Hydref 2020
This circular sets out the arrangements for NSS 2021 and the action required from all participating universities, colleges and other higher education providers by
Response by: 27 Tachwedd 2020 to Ipsos Mori via the NSS extranet