CCAUCCyllido

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

4 Mehefin 2019
This circular sets out HEFCW’s overall funding distribution for the academic year 2019/20, including individual institutional allocations for teaching and research.
Ymateb erbyn: 31 Gorffennaf 2019
Thema: