CCAUCCyllido

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

11 Mawrth 2021
This circular provides details of the basis on which additional £44 million of capital funding will be allocated to higher educationinstitutions in Wales in
Ymateb erbyn: Nid oes angen ymateb
Thema:
14 Awst 2020
Cyllid cyfalaf 2020-21 (Saesneg). This circular provides details of the basis on which Capital will be allocated to Higher Education Institutions in Wales in
Ymateb erbyn: 16 Hydref 2020
Thema: