Cyllido CCAUC

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

24 Ebrill 2020
Cyllid arloesi ac ymgysylltu Cymru (Saesneg). This circular provides indicative 2020/21 institutional allocations under the new Research Wales Innovation Fund (RWIF) and provides guidance
Response by: 30 Mehefin 2020
19 Medi 2019
This circular provides details of the basis on which Capital funding for 2019/20 will be allocated to Higher Education Institutions in Wales, the information
Response by: 25 Hydref 2019