CCAUCCyllido

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

10 Mehefin 2021
Bydd £206.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Mae’r dyraniad yn cynnwys £88.3
Thema:
10 Mehefin 2021
This circular sets out HEFCW’s overall funding distribution for the academic year 2021/22 including individual institutional allocations for teaching, research and innovation.
Ymateb erbyn: 31 Gorffennaf 2021
Thema: