Cyllido CCAUC

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

14 Awst 2020
Cyllid cyfalaf 2020-21 (Saesneg). This circular provides details of the basis on which Capital will be allocated to Higher Education Institutions in Wales in
Response by: 16 Hydref 2020
4 Awst 2020
Dyraniadau Cyllid CCAUC 2020/21 (Saesneg). This circular sets out HEFCW’s overall funding distribution for the academic year 2020/21, including individual provider allocations for teaching
Response by: 30 Medi 2020
4 Awst 2020
Bydd £171.5 miliwn yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Cyllid ar gyfer addysg uwch
24 Ebrill 2020
Cyllid arloesi ac ymgysylltu Cymru (Saesneg). This circular provides indicative 2020/21 institutional allocations under the new Research Wales Innovation Fund (RWIF) and provides guidance
Response by: 30 Mehefin 2020