Dogfen CCAUC

Pwyllgor Ymchwil Cymru: swyddi gwag ar gyfer aelodau annibynnol

Dyddiad cau wedi’i ymestyn i 30 Ebrill 2021.

Rydym yn chwilio am o leiaf ddau aelod annibynnol newydd i ymuno â Phwyllgor Ymchwil Cymru.

  • Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi yn niwydiant neu’r sector busnes
  • Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi (academaidd neu ddiwydiannol)

Diweddarwyd:

d/b

Dyddiad:

16 Ebrill 2021

Math o ddogfen: